Informatizácia

Pracovné skupiny k strategickým prioritám informatizácie

Rozhodnutie o zriadení pracovných skupín a ich štatút

Dňa 23. mája 2017 boli rozhodnutím č. 2/2017 vedúceho Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zriadené pracovné skupiny k strategickým prioritám informatizácie a vydaný ich štatút, ktorý upravuje pôsobnosť, zloženie, vznik a zánik členstva, ako aj práva a povinnosti členov pracovných skupín.
Rozhodnutie vedúceho úradu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o zriadení pracovných skupiny k strategickým prioritám informatizácie

Dňa 14. júna 2017 boli rozhodnutím č. 3/2017 vedúceho Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zriadená pracovná skupina k strategickým prioritám informatizácie – Kybernetická bezpečnosť.

Rozhodnutie vedúceho Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o zriadení pracovnej skupiny k strategickým prioritám informatizácie

Štatút pracovných skupín k strategickým prioritám informatizácie v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.06.2017

Úlohou pracovných skupín je vypracovanie návrhov dokumentov v zmysle kapitoly 9 NKIVS, podieľať sa na ich aktualizácii a spracovaní ďalších aktuálnych tém týkajúcich sa strategických priorít informatizácie.

Pracovné skupiny

23.mája 2017 boli v zmysle rozhodnutia zriadené Pracovné skupiny:

a) Governance

predseda PS: p. Emil Fitoš (e-mail: fitos@itas.sk)

povinné výstupy:

  1. Koncepcia riadenia informatizácie (schválené 10.11.2017)
  2. Aktualizovaná metodika projektového riadenia (schválené 10.11.2017)
  3. Koncepcia riadenia ľudských zdrojov v IT

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

b) Delivery

predseda PS: p. Emil Fitoš (e-mail: fitos@itas.sk)

povinný výstup:

Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy 2016-2020 (schválené 10.11.2017)

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

c) Strategická architektúra

predseda PS: p. Tomáš Kysela (e-mail: tomas.kysela@vicepremier.gov.sk)

povinné výstupy:

  1. Referenčná architektúra integrovaného informačného systému verejnej správy (schválené 8.2017)
  2. Referenčná architektúra Informačného systému verejnej správy (schválené 10.11.2017)

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

d) Lepšie dáta

predseda PS: p. Milan Andrejkovič (e-mail: milan.andrejkovic@vicepremier.gov.sk)

povinné výstupy:

  1. Strategická priorita Manažment údajov (schválené 28.2.2017)
  2. Strategická priorita Otvorené údaje (schválené 10.11.2017)

Verejná zóna (verejná zóna je zároveň internou sekciou pracovnej skupiny)

e) Lepšie služby

predseda PS: p. Tomáš Kysela (e-mail: tomas.kysela@vicepremier.gov.sk)

povinné výstupy:

  1. Strategická priorita Multikanálový prístup (schválené 28.2.2017)
  2. Strategická priorita Integrácia a orchestrácia (schválené 28.2.2017)
  3. Strategická priorita  Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou (schválené 10.11.2017)

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

f) Digitalizácia agend verejnej správy

predseda PS: p. Ivan Šajban (e-mail: ivan.sajban@vicepremier.gov.sk)

povinný výstup:

Strategická priorita Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie        centrálnych spoločných blokov (schválené 10.11.2017)

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

g) Vládny cloud

predseda PS: p. Peter Kucer (e-mail: peter.kucer@vicepremier.gov.sk)

povinný výstup:

Strategická priorita Vládny cloud (schválené 28.2.2017)

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

h) Verejné obstarávanie IKT

predsedníčka PS: p. Alexandra Horná (e-mail: alexandra.horna@vicepremier.gov.sk)

povinný výstup:

Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

i) Kybernetická bezpečnosť

predseda PS: p. Ervín Šimko (e-mail: ervin.simko@vicepremier.gov.sk)

povinný výstup:

Kybernetická a informačná bezpečnosť

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

Výstupy z činnosti pracovných skupín sú publikované na: www.vicepremier.gov.sk.

V prípade záujmu o nomináciu, renomináciu alebo zrušenie členstva Vášho zástupcu v PS, prosíme zaslať návrh na adresu metais@vicepremier.gov.sk a predsedovi príslušnej pracovnej skupiny. Dovoľujeme si zároveň upozorniť, že členstvo v pracovnej skupine schvaľuje vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim