Informatizácia

Pracovné skupiny k strategickým prioritám informatizácie

Rozhodnutie o zriadení pracovných skupín a ich štatút

Dňa 23. mája 2017 boli rozhodnutím č. 2/2017 vedúceho Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zriadené pracovné skupiny k strategickým prioritám informatizácie a vydaný ich štatút, ktorý upravuje pôsobnosť, zloženie, vznik a zánik členstva, ako aj práva a povinnosti členov pracovných skupín.
Rozhodnutie vedúceho úradu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o zriadení pracovných skupiny k strategickým prioritám informatizácie

Dňa 14. júna 2017 boli rozhodnutím č. 3/2017 vedúceho Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zriadená pracovná skupina k strategickým prioritám informatizácie – Kybernetická bezpečnosť.

Rozhodnutie vedúceho Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o zriadení pracovnej skupiny k strategickým prioritám informatizácie

Štatút pracovných skupín k strategickým prioritám informatizácie v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.06.2017

Úlohou pracovných skupín je vypracovanie návrhov dokumentov v zmysle kapitoly 9 NKIVS, podieľať sa na ich aktualizácii a spracovaní ďalších aktuálnych tém týkajúcich sa strategických priorít informatizácie.

Pracovné skupiny

23.mája 2017 boli v zmysle rozhodnutia zriadené Pracovné skupiny:

a) Governance  – predseda PS p. Emil Fitoš

e-mail: fitos@itas.sk

povinné výstupy:

  1. Koncepcia riadenia informatizácie (schválené 10.11.2017)
  2. Aktualizovaná metodika projektového riadenia (schválené 10.11.2017)
  3. Koncepcia riadenia ľudských zdrojov v IT

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

b) Delivery – predseda PS p. Emil Fitoš

e-mail: fitos@itas.sk

povinný výstup:

Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy 2016-2020 (schválené 10.11.2017)

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

c) Strategická architektúra – predseda PS p. Tomáš Kysela

e-mail: tomas.kysela@vicepremier.gov.sk

povinné výstupy:

  1. Referenčná architektúra integrovaného informačného systému verejnej správy (schválené 4.8.2017)
  2. Referenčná architektúra Informačného systému verejnej správy (schválené 10.11.2017)

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

d) Lepšie dáta – predseda PS p. Juraj Kodýdek
e-mail: juraj.kodydek@vicepremier.gov.sk

povinné výstupy:

  1. Strategická priorita Manažment údajov (schválené 28.2.2017)
  2. Strategická priorita Otvorené údaje (schválené 10.11.2017)

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

e) Lepšie služby – predseda PS p. Tomáš Kysela

e-mail: tomas.kysela@vicepremier.gov.sk

povinné výstupy:

  1. Strategická priorita Multikanálový prístup (schválené 28.2.2017)
  2. Strategická priorita Integrácia a orchestrácia (schválené 28.2.2017)
  3. Strategická priorita  Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou (schválené 10.11.2017)

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

f) Digitalizácia agend verejnej správy – predseda PS p. Ivan Šajban

e-mail: ivan.sajban@vicepremier.gov.sk

povinný výstup:

Strategická priorita Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych spoločných blokov (schválené 10.11.2017)

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

g) Vládny cloud – predseda PS p. Tomáš Kysela
e-mail: tomas.kysela@vicepremier.gov.sk

povinný výstup:

Strategická priorita Vládny cloud (schválené 28.2.2017)

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

h) Verejné obstarávanie IKT – predsedníčka PS p. Alexandra Horná
e-mail: alexandra.horna@vicepremier.gov.sk

povinný výstup:

Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

i) Kybernetická bezpečnosť – predseda PS p. Ervín Šimko

e-mail: ervin.simko@vicepremier.gov.sk

povinný výstup:

Kybernetická a informačná bezpečnosť

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

 

V prípade záujmu o nomináciu členov do pracovných skupín môžete návrh s uvedením organizácie, mena, priezviska a e-mailu nominovaného zaslať na adresu predsedu pracovnej skupiny. Dovoľujeme si zároveň upozorniť, že členstvo v pracovnej skupine schvaľuje vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim