Informatizácia

Strategické priority (NKIVS)

Strategické priority Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh prerokovala a schválila dokumenty z pracovných skupín Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy podľa kapitoly 9.

Je nevyhnutné, aby povinné osoby aplikovali závery z uvedených dokumentov v rámci spracovania svojich koncepcií rozvoja informačných systémov a štúdií uskutočniteľnosti pre OP II.

Dokumenty schválené dňa 28.2.2017:

Strategická priorita Vládny cloud (ZIP)
Strategická priorita Manažment údajov (PDF)
Strategická priorita Multikanálový prístup (PDF)
Strategická priorita Integrácia a orchestrácia (PDF)

Dokument schválený dňa 4.8.2017:

Referenčná architektúra integrovaného informačného systému verejnej správy (PDF)

Dokumenty schválené dňa 10.11.2017:

Aktualizovaná metodika projektového riadenia projektov informatizácie verejnej správy (PDF)
Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy (2017-2020) (PDF)
Koncepcia riadenia informatizácie verejnej správy (PDF)
Referenčná architektúra Informačného systému verejnej správy v cloude (PDF)
Strategická priorita Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou (PDF)
Strategická priorita Komunikačná infraštruktúra (PDF)
Strategická priorita Otvorené údaje (PDF)
Strategická priorita Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych spoločných blokov (PDF)

Dokument schválený dňa 16.5.2019:

Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe (ZIP)

Dokument schválený dňa 25.7.2019:

Strategická priorita Informačná a kybernetická bezpečnosť (PDF)

Dokument schválený dňa 28.10.2019:

Koncepcia riadenia ľudských zdrojov v IT (PDF)

Dokument schválený dňa 11.12.2019:

Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim