Investície

Aktuálne schémy de minimis

1. Schéma podpory projektov experimentálneho vývoja inovácií v Slovenskej republike (schéma podpory de minimis) DM - 19/2018 (PDF)

Hlavné oblasti na poskytnutie pomoci pre oprávnené projekty v schéme de minimis:

a) Smart cities.

b) Priemysel pre 21. storočie, inteligentné inovácie v priemysle, kreatívny priemysel.

c) Internet vecí (IoT).

d) Cloudové technológie, big data a analytika, oblasť kybernetickej bezpečnosti.

e) Robotizácia, pokročilé roboty a automatizácia.

f) Systémy umelej inteligencie a jej komponenty.

g) Vývoj dopravných prostriedkov pre 21. storočie, inteligentné a autonómne dopravné systémy, vývoj alternatívnych pohonov a ich komponentov.

h) Nanotechnológie, biotechnológie a vývoj nových materiálov.

i) Práca 4.0 – technológie pre moderný systém prípravy pracovníkov na povolania v súčasnosti a blízkej budúcnosti, technológie na celoživotné vzdelávanie.

Súvisiace odkazy:

Obchodný vestník

Štátna pomoc 

2. Pilotná schéma podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej republike (schéma pomoci de minimis) DM – 3/2017 v znení dodatku č. 1 (PDF)

Hlavné oblasti na poskytnutie pomoci pre oprávnené projekty v schéme pomoci de minimis:

a) Digitalizácia správy obce/mesta, služieb obyvateľom a verejná bezpečnosť.

b) Manažment odpadov.

c) Manažment vody.

d) Manažment energií.

e) Manažment dopravy.

f) Internet vecí.

g) Manažment pôdy, potravinová bezpečnosť a biohospodárstvo,

h) Infraštruktúra sociálnych a zdravotníckych zariadení vo vlastníctve obce/mesta.

i) Ostatné, najmä:

  • Online výučba zamestnancov obcí/miest, špecializácia a profesionalizácia zamestnancov obcí/miest.
  • Snímanie kvality ovzdušia na území obcí/miest.
  • Zdieľanie odborníkov pracujúcich v obciach/mestách – vytvorenie komunikačnej platformy.
  • Online platformy pre zamestnancov v obciach/mestách k ich pracovnej agende.
  • Rozumný priemysel, resp. Priemysel 4.0 a systémy umelej inteligencie, pokiaľ podporený projekt pozitívne ovplyvní budovanie rozumných obcí a miest a kvalitu života na území obce/mesta alebo prímestského regiónu.

 

Súvisiace odkazy:

Obchodný vestník

Štátna pomoc

 

Archív

Pilotná schéma podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v SR (PDF)

Súvisiace odkazy:

Obchodný vestník

Štátna pomoc

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim