Informatizácia

Oddelenie behaviorálnych inovácií

Náš tím nadväzuje na súčasný, globálny trend využívania poznatkov behaviorálnych vied pri tvorbe či zlepšovaní verejných politík a digitálnych služieb verejnej správy.

Našim cieľom je pomôcť nastavovať služby pre občanov či podnikateľov tak, aby boli jednoduchšie na pochopenie a použitie a aby boli používateľsky prívetivé.

BRISK (Behaviorálny výskum a inovácie Slovensko) je financovaný Európskou úniou cez projekt OP EVS ´Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií´ (OPEVS-PO1-SC1.1-2018-10).

 

Používateľsky kvalitnejšie digitálne služby verejnej správy

V rámci procesu riadenia kvality IT projektov pri návrhu a realizácii koncových digitálnych služieb verejnej správy požadujeme z pohľadu User Centered Design (UCD) nasledujúce výstupy:

Pri návrhu nových digitálnych služieb a rozvoji existujúcich služieb vyžadujeme dodržanie princípov a postupov v Metodické usmernenie pre tvorbu používateľsky kvalitných elektronických služieb verejnej správy.

Pri návrhu nových digitálnych služieb a rozvoji existujúcich služieb odporúčame navrhnúť dizajn služby podľa Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim