Informatizácia

Licencie

Centrálne zmluvy

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v súčasnosti pripravuje nelegislatívny materiál

povinnosť prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám„. Účelom tohto materiálu nelegislatívnej povahy

je zabezpečenie centralizovaného prístupu k nákupu produktov a služieb súvisiacich so zabezpečením licenčného pokrytia IKT na úseku štátnej a verejnej správy.

Materiál je momentálne predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ku ktorému pripájame nasledovný odkaz: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/132.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim