Informatizácia

Iné (MS)

ICANN – Internetová korporácia pre prideľovanie názvov a čísel

ICANN je nezisková organizácia zodpovedná za koordináciu údržby a postupov databáz týkajúcich sa mienkových priestorov a číselných priestorov internetu, zabezpečujúcich stabilitu siete a bezpečnú prevádzku.

ICANN vykonáva skutočné technické údržbárske práce centrálnych fondov internetových adries a registrov koreňových zón DNS podľa zmluvy o fungovaní úradu pre internetové pridelené čísla (IANA). Zmluva o správcovských funkciách IANA medzi ICANN a Národnou telekomunikačnou a informačnou správou (NTIA) Ministerstva obchodu Spojených štátov sa skončila 1. októbra 2016 a formálne sa tieto funkcie formálne zmenili na globálnu komunitu viacerých zúčastnených strán .

Veľká časť jeho práce sa týkala globálneho doménového systému DNS (DNS) vrátane vývoja politiky internacionalizácie systému DNS, zavedenia nových generických domén najvyššej úrovne (TLD) a prevádzky serverov koreňových názvov . Číselné zariadenia, ktoré spravuje ICANN, zahŕňajú adresové priestory internetového protokolu pre IPv4 a IPv6 a priradenie adresových blokov regionálnym internetovým registrom. ICANN tiež vedie registre identifikátorov internetového protokolu.

Hlavné princípy činnosti spoločnosti ICANN boli opísané ako pomôcky na zachovanie prevádzkovej stability internetu; podporovať hospodársku súťaž; dosiahnuť široké zastúpenie globálnej internetovej komunity; a rozvíjať politiky vhodné pre jeho poslanie prostredníctvom procesov zdola nahor a na základe konsenzu.

Vznik spoločnosti ICANN bol verejne vyhlásený 17. septembra 1998 a oficiálne vznikol 30. septembra 1998, začlenený do amerického štátu Kalifornia.

 

Slavkovský formát (S3)

S3 predstavuje platformu regionálnej spolupráce zameranej najmä na spoločné projekty troch susediacich krajín – Slovenska, Česka a Rakúska, ale aj na vzájomnú výmenu informácií a koordináciu postojov k aktuálnemu dianiu v Európskej únii.

Slovensko, Česko a Rakúsko sú susedné, historicky späté krajiny, ktoré spája množstvo spoločných oblastí možnej spolupráce. Cieľom je posilnenie väzieb medzi všetkými tromi štátmi v prospech ich občanov  a pragmatická a konkrétna spolupráca v oblastiach ako napríklad infraštruktúrne prepojenia, či vzdelávanie.

Spoluprácu koordinuje vždy jedna z 3 krajín na základe rotujúceho princípu počas obdobia jedného kalendárneho roka  (júl – jún). Spolupráca sa týka viacerých rezortných ministerstiev, najmä dopravy, školstva, hospodárstva a zahraničných vecí.  Od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 má líderstvo SR, ktoré prevzala od ČR.

Spolupráca zahŕňa nasledovné oblasti:

  • dopravná infraštruktúra
  • duálne vzdelávanie
  • priemysel 4.0
  • energetická bezpečnosť
  • koordinácia európskych záležitostí.
  • oblasť medzinárodného práva
  • rozvojová spolupráca

Ďalšie informácie

 

S4 – v príprave

ASEM – v príprave

4 moria – v príprave

 

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim