Informatizácia

Európska stratégia pre interoperabilitu

Európska stratégia pre interoperabilitu

Snahou EK je pomocou naplnenia nasledujúcich úloh umožniť ľudom tvoriť, kombinovať a inovovať na základe možnosti využívať otvorené a interoperabilné produkty a služby IKT.

Plnenie úloh č.26 a 27 Uplatňovanie európskeho rámca interoperability na vnútroštátnej úrovni a Splnenie si záväzkov týkajúcich sa interoperability a noriem z dokumentov prijatých k danej téme z Malmö a Granady sú v kompetencií každej členskej krajiny.

 Interoperabilita a normy_zoznam ulohDAE (64 kB)

Dosiahnutý pokrok v oblasti:

 • Návrh Nariadenia o európskej normalizácii – KOM(2011) 315
 • Rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje európska multilaterálna platforma pre normalizáciu v oblasti IKT – 2011/C/349/04
 • Oznámenie EK: Strategická vízia pre európske normy: smerom k posilneniu a urýchleniu udržateľného rastu európskeho hospodárstva do roku 2020 –
  KOM(2011)311
 • Oznámenie EK: Usmernenia o uplatňovaní článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ na dohody o horizontálnej spolupráci – 2011/C11/01
 • Oznámenie EK: Smerom k interoperabilite európskych verejných služieb
  KOM(2010) 744
 • Európska stratégia interoperability – KOM(2010) 744 (príloha 1 tohto oznámenia)
 • Európsky rámec interoperability – KOM(2010) 744 (príloha 2 tohto oznámenia)

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim