Investície

Hodnotiaca komisia

Štatút hodnotiacej komisie podľa schémy pomoci DM-19/2018

Hodnotiaca komisia pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie pomoci alebo žiadostí o poskytnutie pomoci a podpory v rámci schémy podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií č. DM-19/2018 a na základe zákona č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 528/2018 z 28. novembra 2018  a podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je poradným orgánom štatutárneho zástupcu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým je vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a/alebo štatutárneho zástupcu poskytovateľa podpory, ktorý zodpovedá za transparentné rozhodovanie o hodnotení žiadostí o poskytnutie pomoci alebo žiadostí o poskytnutie pomoci a podpory.

Štatút hodnotiacej komisie (PDF)
Dodatok č.1 k štatútu Hodnotiacej komisie (PDF)
Konsolidované znenie (PDF)

Archív

Štatút hodnotiacej komisie podľa schémy pomoci DM-3/2017 v znení dodatku č.1

Štatút hodnotiacej komisie (PDF)
Dodatok č. 1 k Štatútu hodnotiacej komisie (PDF)
Konsolidované znenie (PDF)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim