Investície

Podpora inovácií

Dvojfázová výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike č. SRINRR 1/2020

Výzva

Prílohy výzvy

Prílohy žiadosti_výzva

Oblasť výzvy: Priemysel 4.0, Biotechnológie, Kybernetická bezpečnosť

Dátum vyhlásenia prvej a druhej fázy výzvy: 9.1.2020

Termín predkladania žiadostí v rámci prvej fázy výzvy (do): 2.3.2020

Termín predkladania žiadostí v rámci druhej fázy výzvy (do): 30.6.2020

Usmernenie k podaniu žiadosti – Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v  elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom. Žiadateľ, ktorý je fyzická osoba – podnikateľ, predkladá žiadosť vrátane jej príloh v listinnej podobe.

 

Dvojfázová výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike č. SRINRR 2/2020

Výzva

Prílohy výzvy

Prílohy žiadosti_výzva

Oblasť výzvy: Informačné a komunikačné technológie, Energetika, Sociálna oblasť

Dátum vyhlásenia prvej a druhej fázy výzvy: 9.1.2020

Termín predkladania žiadostí v rámci prvej fázy výzvy (do): 2.3.2020

Termín predkladania žiadostí v rámci druhej fázy výzvy (do): 30.6.2020

Usmernenie k podaniu žiadosti – Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v  elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom. Žiadateľ, ktorý je fyzická osoba – podnikateľ, predkladá žiadosť vrátane jej príloh v listinnej podobe.

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim