Investície

1. zasadnutie Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Dňa 12. decembra 2017 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj (ďalej iba: Rada). Hlavným posolstvom Rady je potreba jasne definovať dlhodobé priority SR, ktoré budú odzrkadľovať ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030.

Rada v rámci svojho zasadnutia schválila dokument „Východiská prípravy národných priorít implementácie Agendy 2030“ Na stiahnutie. Tento materiál bol vypracovaný odborníkmi Slovenskej akadémie vied a predstavuje návrh piatich kľúčových tém pre rozvoj Slovenska do roku 2030. Dokument nemá ambíciu predurčiť dlhodobé priority krajiny, predstavuje len úvodný expertný vstup do ďalšej širokej diskusie o národných prioritách implementácie Agendy 2030.

Rada zároveň schválila „Návrh participatívneho procesu určenia národných priorít implementácie Agendy 2030“ Na stiahnutie. Prostredníctvom participatívneho procesu budú do diskusie o dlhodobých prioritách krajiny prizvaní zástupcovia všetkých zainteresovaných aktérov a proces bude otvorený aj verejnosti.

Uznesenie Rady vlády č. 1 (DOC)
Uznesenia Rady vlády č. 2 (DOC)
Zápisnica z 1. zasadnutia Rady vlády pre Agendu 2030 (PDF)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim