Investície

Aktuality

Slovensko predstavilo 6 národných priorít v OSN

New York, 16. júla 2018 – Slovensko odprezentovalo na pôde OSN svoju prvú dobrovoľnú správu o tom, ako bude plniť ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030. „Pre dosahovanie rozvojových cieľov je dôležité dobrovoľné nezištné zapojenie každého jednotlivca, preto naše národné priority predstavím v OSN spolu s troma výnimočnými osobnosťami,“ uviedol vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Národné priority Slovenska vychádzajú zo sedemnástich cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Boli vypracované v spolupráci s predstaviteľmi samospráv, akademického, súkromného aj neziskového sektora v participatívnom procese. V júni 2018 boli schválené vládou SR.

Viac informácií TU.


Slovensko má šesť národných priorít do roku 2030

Bratislava, 13. júna 2018 – Vláda SR schválila Návrh národných priorít Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorý predložil vicepremiér Richard Raši. Šesť národných priorít Slovenska reaguje na klimatické zmeny, zvyšujúcu sa sociálnu nerovnosť i ekologické problémy.

Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 spoločne pripravil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, zástupcovia neziskových organizácií, akademickej obce, samospráv či záujmových združení z celého Slovenska a Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj.

Viac informácií a foto TU.


Šesť priorít pre Slovensko schválila rada vlády

Bratislava, 15. mája 2018 – Udržateľná ekonomika, vzdelávanie, dobré zdravie, boj proti chudobe, adaptácia na zmenu klímy a právny štát. Šesť priorít, na ktoré sa má naša krajina do roku 2030 prednostne zamerať, dnes na svojom druhom zasadnutí schválila Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj.

„Úspešné sú tie krajiny, ktoré vedia, čo chcú, a aké prekážky im stoja v ceste. U nás všeobecne prijímaná predstava o rozvoji spoločnosti dlhodobo chýba. Vďaka 17 cieľom udržateľného rozvoja OSN, opísaným v Agende 2030, však Slovensko získalo mandát otvoriť z vysokej politickej úrovne diskusiu o vízii našej budúcnosti,“povedal vicepremiér Richard Raši, predseda Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a šéf úradu pre investície a informatizáciu, ktorý zodpovedá za vnútroštátnu implementáciu Agendy 2030.

Viac informácií a foto TU.


Agenda 2030: Slovensko bude mať šesť priorít

Od začiatku marca do konca apríla sa zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu desaťkrát stretli s odborníkmi v regiónoch aj v hlavnom meste, aby spoločne prediskutovali navrhovaných šesť priorít Agendy 2030 pre Slovensko. Výsledky tzv. participatívneho procesu predstavilo dnešné tretie zasadnutie Komory zainteresovaných aktérov, po ktorom budú priority pripravené na konzultáciu s rezortmi.

Viac informácií a foto TU.


Priority pre Slovensko: Rozbiehame druhé kolo diskusií

Bratislava, 5. apríla 2018 – Široké spektrum zástupcov neštátnej sféry sa bude v priebehu apríla stretávať s odborníkmi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), aby viedli dialóg o návrhoch priorít pre budúcnosť Slovenska do roku 2030. Sú to udržateľná ekonomika, vzdelávanie, zdravie, boj proti chudobe, adaptácia na zmenu klímy a právny štát. Po marcovom regionálnom kole sa podujatia budú tento raz konať v Bratislave.

Prvé zo série šiestich stretnutí sa odohralo včera na tému Udržateľný ekonomický rast pri starnúcej populácii a v meniacom sa globálnom prostredí, dnes sa koná druhé k priorite Zdravie a kvalita života.

Viac informácií a foto TU.


Priority pre Slovensko sme prediskutovali v regiónoch, aj s mladými

Bratislava, 28. marca 2018 – udržateľná ekonomika, vzdelávanie, zdravie, boj proti chudobe a adaptácia na zmenu klímy sú navrhované priority pre Slovensko, o ktorých v štyroch slovenských mestách v priebehu marca diskutovalo široké spektrum zástupcov neštátnej sféry. Poznatky, získané počas týchto stretnutí, sumarizovalo včerajšie zasadnutie Komory zainteresovaných aktérov, do ktorej patria reprezentanti neziskových organizácií, akademickej obce, samospráv či záujmových združení. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ich využije pri odpočte plnenia cieľov udržateľného rozvoja Slovenska na pôde OSN v New Yorku v lete 2018. Odprezentuje ho podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Viac informácii a foto TU.

Diskutujeme v regiónoch o prioritách pre Slovensko

Nitra, 7. marca 2018 – Sériu stretnutí predstaviteľov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a neštátnych zainteresovaných aktérov sme dnes odštartovali v Nitre. Témou bola udržateľná, „strieborná“ a obehová ekonomika. Počas najbližších dní budú nasledovať podujatia k ďalším témam v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Poprade a v Prešove.

Viac informácií a foto TU.


Začali sme diskusiu o prioritách pre Slovensko

Bratislava, 20. februára 2018 – Na aké ciele sa má Slovensko zameriavať a aká má byť naša spoločnosť v budúcnosti? Najlepšiu odpoveď dajú samotní Slováci. Z iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) sa dnes začala séria stretnutí zainteresovaných partnerov (participatívny proces), ktorého výsledkom bude päť národných priorít.

Viac informácií a foto TU.


Slovensko formuluje svoju víziu budúcnosti do roku 2030

Bratislava, 12. decembra 2017 – Diskusiu o prioritách našej krajiny v kontexte Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj na dnešnom prvom zasadnutí Rady vlády SR pre Agendu 2030 (ďalej len Rada vlády) spoločne otvorili podpredseda vlády SR Peter Pellegrini a predseda Valného zhromaždenia OSN a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Čestným hosťom zasadnutia bola zástupkyňa generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemi, bývalá premiérka Fínska.

Viac informácií a foto TU.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim