Informatizácia

Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti

Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti plní úlohy úradu na úseku riadenia a implementácie OPIS ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, riadenia a implementácie prioritnej osi 7 OPII ako sprostredkovateľský orgán, zastupovania úradu vo veciach týkajúcich sa nového programového obdobia 2021–2027, spolupracuje so sekciou informačných technológií verejnej správy pri príprave projektov financovaných z prioritnej  osi  7  Operačného  programu  Integrovaná  infraštruktúra a príprave nového programového obdobia 2021–2027.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim