Informatizácia

Sekcia informačných technológií verejnej správy

Sekcia informačných technológií verejnej správy plní úlohy úradu na úseku prípravy vecného obsahu legislatívnych zmien pre oblasť informatizácie a informačných technológií verejnej správy, tvorí metodické usmernenia pre oblasť eGovernmentu a vydáva štandardy pre informačné systémy verejnej správy. Ďalej plní úlohy na úseku sledovania    stavu    a hodnotenia    rozvoja  informatizácie  spoločnosti  a informačných technológií verejnej správy, usmerňovania  tvorby  a schvaľovania  koncepcií  rozvoja  informačných  systémov a technológií verejnej správy, koordinácie správy „top level“ domény .SK, koordinácie budovania informačných systémov a technológií verejnej správy na národnej a medzinárodnej úrovni, členstva v Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády pre posudzovanie vybraných vplyvov za úrad; v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov je gestorom vplyvov na informatizáciu spoločnosti. Tiež plní úlohy v oblasti plánovania, rozvoja a prevádzky informačných systémov a technológií, pri ktorých je Úrad v pozícii správcu alebo prevádzkovateľa, riadenia hodnoty informačných technológií verejnej správy.

 

Generálny riaditeľ sekcie IT VS

Jaroslav Kmeť vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Počas svojej profesionálnej kariéry zastával množstvo manažérskych pozícii v rôznych odvetviach, vrátane telekomunikácií, finančných služieb a informačných technológií. Pred svojím nástupom na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pracoval ako generálny riaditeľ spoločnosti Oracle Slovensko. V súčasnosti pôsobí ako generálny riaditeľ Sekcie informačných technológií verejnej správy – CIO pre verejný sektor v SR a predseda Dozornej rady NASES. Jaroslav Kmeť sa narodil v Humennom, hovorí plynulo po anglicky a rusky.

Jaroslav Kmeť graduated from the Slovak University of Agriculture in Nitra. During his professional career he held many managerial positions in various sectors, including telecommunications, financial services and information technology. Prior to joining Office of the Deputy Prime Minister he worked as Oracle Slovakia CEO. Currently, he serves as Director General of the Government and Public Sector IT Division – Slovakian Government CIO and as a Chairman of the NASES (National Agency for Network and Electronic Services) Supervisory Board. Jaroslav Kmeť was born in Humenne, he speaks fluent English and Russian.

Videovizitka TU.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim