Informatizácia

Sekcia digitálnej agendy

Sekcia digitálnej agendy plní úlohy úradu v oblasti tvorby politiky jednotného digitálneho trhu. Podieľa sa na tvorbe medzinárodnej regulácie jednotného digitálneho trhu EÚ vo všetkých jej aspektoch a prioritách, pričom negociuje národné pozície a stanoviská v orgánoch a inštitúciách EÚ týkajúcich  aktuálne otvorených legislatívnych a nelegislatívnych aktov. V spolupráci s inými rezortami vypracúva, koordinuje a implementuje národné stratégie pre jednotný digitálny trh so zameraním na inovatívne technológie. Participuje na tvorbe politík štátu s cieľom vytvoriť efektívny a funkčný digitálny ekosystém na národnej úrovni a stratégie pre využívanie inovatívnych technológií. Zodpovedá za tvorbu politiky, koordináciu, implementáciu a monitoring medzinárodných záväzkov vrátane spolupráce s organizáciami ako OSN, OECD. Pripravuje, koordinuje a implementuje priamo riadené programy v oblasti informatizácie spoločnosti.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim