Informatizácia

Politiky v oblasti umelej inteligencie

Umelá inteligencia

 

Členské štáty EÚ súhlasili so spoluprácou na posilnení technologickej a priemyselnej kapacity Európy v oblasti umelej inteligencie a jej využívaní vrátane lepšieho prístupu k údajom vo verejnom sektore. Európska komisia chce vytvoriť základné podmienky na podporu inovatívnych obchodných modelov,  hospodárskeho rastu či nových kvalifikovaných pracovných miest. Správna implementácia riešení umelej inteligencie bude mať dopad na riešenie sociálno-ekonomických problémov, ktoré úzko súvisia s transformáciou trhov práce a modernizáciou európskych systémov vzdelávania.

Deklarácia o spolupráci v oblasti umelej inteligencie (PDF)

Pozícia V4 k problematike umelej inteligencie (dokument dostupný TU

Európska komisia pripravuje do konca apríla 2018 oznámenie o regulácii rozvoja umelej inteligencie v Európskej únii. Krajiny Visegrádskej štvorky vypracovali spoločnú pozíciu, ktorú za Slovensko pripravoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Tento pozičný dokument je prezentovaný odbornej verejnosti počas podujatia Digital Day v Bruseli dňa 10. apríla 2018 (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-day-2018).

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim