Informatizácia

Výkladové stanoviská a usmernenia

Metodické usmernenie k aplikácii zákona o e-Governmente z 28.8.2017 (DOCX)
Najdôležitejšie povinnosti podľa zákona o e-Governmente (DOCX)

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal metodické usmernenie k plneniu povinností účinných od 1.11.2016. Usmernenie obsahuje odporúčania pre orgány verejnej moci k povinnosti vykonávať verejnú moc elektronicky, a to najmä vo vzťahu k prijímaniu elektronických podaní orgánmi verejnej moci, ako aj k vydávaniu rozhodnutí pri výkone verejnej moci elektronicky, vrátane elektronickej autorizácie dokumentov, vyznačovania právoplatnosti a vykonateľnosti a elektronického doručovania.

Usmernenie k výkonu verejnej moci elektronicky od 1.11.2016 (PDF)

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal dňa 15.07.2019 metodické usmernenie k spoločnej autorizácii elektronických úradných dokumentov. Účelom vydania tohto metodického usmernenia je zabezpečiť jednotný postup vykonávania spoločnej autorizácie zo strany orgánov verejnej moci v súlade so zákonom o e-Governmente tak, aby spoločná autorizácia bola vykonávaná výlučne pri elektronických úradných dokumentov, pri ktorých to zákon o e-Governmente umožňuje.

Usmernenie k spoločnej autorizácii elektronických úradných dokumentov (DOCX)

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal dňa 31.07.2019 metodické usmernenie k § 23 ods. 1 písm. b) zákona o e-Governmente. Účelom vydania tohto metodického usmernenia je poskytnúť zdôvodnenie zmeny právnej úpravy autorizácie podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona o e-Governmente, ktorej cieľom je posilnenie dôveryhodnosti autorizácie v elektronickom prostredí.

Usmernenie k § 23 ods. 1 písm. b) zákona o e-Governmente (PDF)

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim