Informatizácia

Výkladové stanoviská a usmernenia

Metodické usmernenie k aplikácii zákona o e-Governmente z 28.8.2017
Najdôležitejšie povinnosti podľa zákona o e-Governmente

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal metodické usmernenie k plneniu povinností účinných od 1.11.2016. Usmernenie obsahuje odporúčania pre orgány verejnej moci k povinnosti vykonávať verejnú moc elektronicky, a to najmä vo vzťahu k prijímaniu elektronických podaní orgánmi verejnej moci, ako aj k vydávaniu rozhodnutí pri výkone verejnej moci elektronicky, vrátane elektronickej autorizácie dokumentov, vyznačovania právoplatnosti a vykonateľnosti a elektronického doručovania.

Usmernenie k výkonu verejnej moci elektronicky od 1.11.2016

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim