Informatizácia

Vyhláška o zaručenej konverzii

Legislatívnym základom pre vyhlášku č. 331/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 8. novembra 2018
o zaručenej konverzii (ďalej len „vyhláška o zaručenej konverzii“) je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) zo dňa 4. septembra 2013.

Aktuálne znenie vyhlášky o zaručenej konverzii účinné od 1.1.2019 je možné nájsť TU.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim