Informatizácia

Najčastejšie otázky a odpovede

OTÁZKY: 1. Pôsobnosť ZoEG

OTÁZKY:

1. Pôsobnosť ZoEG

 

1.1. Vymedzenie pôsobnosti ZoEG (PDF)
1.2. ZoEG sa vzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky. Znamená to, že celé konanie, od začiatku do konca, ktoré je výkonom verejnej moci, musí byť realizované elektronicky? (PDF)
2. Vzťah špecializovaného portálu k ústrednému portálu verejnej správy (ďalej len „UPVS“) (PDF)

3.    Elektronické schránky

3.1. Zriadenie a aktivácia elektronickej schránky (PDF)
3.2. Má mať rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadenú a aktivovanú elektronickú schránku? (PDF)
3.3. Má osoba, ktorá je v obchodnej spoločnosti prokuristom tiež zriadený prístup k elektronickej schránke obchodnej spoločnosti? (PDF)

4.    Výkon verejnej moci elektronicky

4.1. Výklad § 17 ods. 1 písm. c) ZoEG. Dá sa časť „…výkon kontroly alebo dohľadu na mieste…ktoré sa vykonávajú mimo úradnej budovy, v ktorej sídli orgán verejnej moci“ chápať aj na blokové pokuty, ktoré udeľujú policajti pri priestupkoch na mieste? (PDF)
4.2. Výklad § 17 ods. 2 ZoEG (PDF)
4.3. Ako má postupovať orgán verejnej moci pri doručovaní elektronického úradného dokumentu inému orgánu verejnej moci? (PDF)

5.    Autorizácia podľa ZoEG

5.1. Aké sú spôsoby autorizácie elektronického úradného dokumentu v zmysle § 23 ZoEG? (PDF)
5.2. Spoločná autorizácia elektronických dokumentov (PDF)
5.3. Má doba platnosti mandátneho certifikátu vplyv na právny účinok rozhodnutia? (PDF)
6. Elektronické formuláre (PDF)

7.    Elektronické doručovanie podľa ZoEG

7.1. Ako má postupovať orgán verejnej moci v prípade, ak má fyzická osoba aktivovanú e-schránku, ale požaduje doručenie dokumentu v listinnej podobe poštou? (PDF)
7.2. Ako postupovať pri doručovaní orgánu, ktorý v danom prípade nemá postavenie OVM? (PDF)
7.3. Vytvára sa listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu prostredníctvom zaručenej konverzie? (PDF)

8.    Zaručená koverzia

8.1. Na čo slúži zaručená konverzia? (PDF)
8.2. Aké dokumenty nemožno konvertovať? (PDF)
8.3. Kde je možné požiadať o vykonanie zaručenej konverzie? (PDF)

9.    Referenčné registre

9.1. Kde nájdem zoznam referenčných údajov? (PDF)
9.2. Kto môže požiadať o vyhlásenie registra za referenčný register? (PDF)
10. Je e-mail považovaný za elektronické podanie autorizované v súlade a podľa ZoEG? (PDF)

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim