Informatizácia

Metodický pokyn k výnosu o štandardoch pre ISVS

Metodický pokyn bol vypracovaný za účelom doplnenia Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. (ďalej len „Výnos MF SR“), ktorý bol vydaný na základe Zákona č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy.

Metodický pokyn vydáva Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“) na základe prechodu pôsobnosti v oblasti informatizácie spoločnosti z Ministerstva financií Slovenskej republiky na ÚPPVII v zmysle §40z zákona č. 575/2001 Z. z..

Metodický pokyn dopĺňa rozdelenie, náležitosti a vysvetlenia štandardov, príklady správneho použitia štandardov, spôsob ich aktualizácie a oblasti ich uplatnenia pre informačné systémy verejnej správy, ako nástrojov výkonu informačných činností pri utváraní a prevádzkovaní informačných systémov verejnej správy alebo ich častí.

Aktuálne znenie Metodického pokynu k výnosu o štandardoch pre ISVS je dostupné TU.

Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu k výnosu o štandardoch pre ISVS účinný od 8. júna 2018 dostupný TU.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim