Informatizácia

Školenie webovej prístupnosti

V záujme zvyšovania povedomia v oblasti prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ďalej ako „ÚVPII“) zabezpečuje pre orgány riadenia školenia, ktoré sa budú venovať všeobecným otázkam o prístupnosti webových sídel orgánov riadenia, ako aj odborné školenia k samotnému monitorovaniu prístupnosti webových sídel.

Školenia sa na základe obsahu členia na tri cieľové skupiny pracovníkov:

Editori webových sídel:

Školenie je určené najmä pre pracovníkov, ktorí vytvárajú či upravujú obsah webových sídel, publikujú informácie prostredníctvom webu a podobne.

Cieľ školenia: Poskytnúť základné informácie pre zorientovanie sa v platnej legislatíve resp. štandardoch pre prístupnosť a pochopenie problematiky prístupnosti obsahu na webových sídlach.

Minimálne vstupné požiadavky: Akákoľvek publikačná činnosť na webových stránkach.

Stručná osnova školenia:

 • Úvod do legislatívy ohľadom prístupnosti webových sídel.
 • Základy prístupnosti webových sídel (k čomu to slúži, kto sú cieľové skupiny).
 • Praktické ukážky asistenčných technológií.
 • Oboznámenie sa s jednotlivými požiadavkami prístupnosti.
 • Ako vytvárať vyhlásenie o prístupnosti.

Časový rozsah školenia: 4 hod

Miesto školenia: ÚPVII

Termíny školenia: 26.11.2019 (utorok)

Vývojári webových sídel:

Školenie je určené najmä pre pracovníkov, ktorí vytvárajú nové alebo vyvíjajú aktuálne webové sídla, ide predovšetkým o programátorov, IT technikov a technických správcov webového sídla.

Cieľ školenia: Zaistiť, aby boli princípy prístupnosti zahrnuté už pri vyvíjaní webových sídel, a to poskytnutím odborných informácií a technických konzultácií priamo k možnostiam implementácií v rámci programovania a dizajnu nástrojov pre spracovanie a publikáciu webového obsahu.

Minimálne vstupné požiadavky: Znalosť HTML kódu, vývojárske zručnosti a skúsenosti s tvorbou webových sídel, výhodou je znalosť princípov SEO, UIX a podobne.

Stručná osnova školenia:

 • Úvod do legislatívy ohľadom prístupnosti webových sídel.
 • Oboznámenie sa s jednotlivými požiadavkami prístupnosti.
 • Predstavenie princípov fungovania asistenčný technológie.
 • Zásady tvorby webových stránok v súlade s požiadavkami webovej prístupnosti.
 • Ako sa vytvára vyhlásenie o prístupnosti.
 • Pomocné nástroje pri hodnotení prístupnosti.

Odporúčaná literatúra: WCAG 2.1

Časový rozsah školenia: 8 hod

Miesto školenia: ÚPVII

Termíny školenia: 15.1.2020 (streda)

Hodnotitelia webových sídel:

Školenie je určené najmä pre pracovníkov, ktorí zodpovedajú za projekty súvisiace s webovými sídlami najmä z pohľadu súladu s platnou legislatívou, vykonávajú audity prístupnosti alebo majú záujem podrobne rozumieť oblasti prístupnosti.

Cieľ školenia: Dosiahnutie znalosti na odbornej technickej úrovni audítora resp. hodnotiteľa prístupnosti webových sídiel.

Minimálne vstupné požiadavky: Znalosť základov audítorských a kontrolných postupov, praktická znalosť oblasti prístupnosti na pokročilej úrovni, znalosť HTML.

Stručná osnova školenia:

 • Úvod do legislatívy ohľadom prístupnosti webových sídel a metodických postupov.
 • Praktické ukážky asistenčných technológií.
 • Detailné oboznámenie sa s jednotlivými požiadavkami prístupnosti a ich správnou implementáciou.
 • Vytváranie protokolu z hodnotenia – ako správne aplikovať metodiku prístupnosti.
 • Metodické usmernenie k vyhodnocovaniu vyhlásenia o prístupnosti.

Odporúčaná literatúra: WCAG 2.1., Metodika monitorovania prístupnosti webových stránok

Časový rozsah školenia: 16 hod

Miesto školenia: ÚPVII

Termíny školenia: 10.12.2019 (utorok) I. etapa; 13.1.2020 (pondelok) II. etapa

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim