Informatizácia

Strategické priority (NIKVS)

Strategické priority Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy

Schválené dokumenty sú na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/strategicke-dokumenty/strategicke-priority-nikvs/index.html

Strategická priorita Vládny cloud
Strategická priorita Manažment údajov
Strategická priorita Multikanálový prístup
Strategická priorita Integrácia a orchestrácia

Dokument schválený dňa 4.8.2017:

Referenčná architektúra integrovaného informačného systému verejnej správy

Dokumenty schválené dňa 10.11.2017:

Aktualizovaná metodika projektového riadenia projektov informatizácie verejnej správy
Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy (2017-2020)
Koncepcia riadenia informatizácie verejnej správy
Referenčná architektúra Informačného systému verejnej správy v cloude
Strategická priorita Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou
Strategická priorita Komunikačná infraštruktúra
Strategická priorita Otvorené údaje
Strategická priorita Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych spoločných blokov

Dokumenty vyššie uvedených schválených strategických priorít si môžete jedným klikom stiahnuť tu.

Dokumenty nadväzujúce na strategické priority:

Pravidlá publikovania elektronických služieb do multikanálového prostredia verejnej správy

– zverejnené 1.10.2018

Prezentácie z workshopu k strategickým prioritám NKIVS z 4.4.2017 si môžete stiahnuť tu.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim