Informatizácia

Referenčná architektúra ISVS

Architektúra verejnej správy

Strategická architektúra verejnej správy je obsahom kapitoly 4 Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

V nadväznosti na kapitolu 9 NKIVS boli vydané k téme architektúra verejnej správy dva dokumenty, a to

  1. Strategická architektúra verejnej správy s obsahom: Navrhuje pohľad na architektúru verejnej správy z centrálnej úrovne, vrátane definícií zdieľaných služieb a spoločných komponentov FE a BE. Dokument s týmto obsahom bol vypracovaný, schválený a zverejnený pod názvom „Referenčná architektúra  IISVS“.
  2. Referenčná architektúra s obsahom: Integračná architektúra a štandardizácia architektúry ISVS (aby bol vhodný pre vládny cloud). Dokument s týmto obsahom bol vypracovaný, schválený a zverejnený pod názvom „Referenčná architektúra Informačného systému  verejnej správy v cloude“.

Okrem uvedených dokumentov sú modely architektúry obsahom všetkých strategických priorít, ktoré boli v rámci spracovania dokumentov pripomienkované a koordinované pracovnou skupinou Strategická architektúra. „Všetky schválené dokumenty vyplývajúce z kapitoly 9 NKIVS sú zverejnené na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/strategicke-dokumenty/e-government/strategicke-priority-nikvs/index.htmla tiež v MetaIS https://metais.vicepremier.gov.sk/help.“

Pracovná skupina Strategická architektúra poskytuje priestor na rozumné myšlienky, nastavenia a diskusie.  Námety a podnety na prerokovanie v pracovnej skupine môžete posielať predsedovi PS na adresu tomas.kysela@vicepremier.gov.sk.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim