Informatizácia

Centrálny metainfromačný systém verejnej správy (MetaIS)

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“) je správcom centrálneho metainformačného systému verejnej správy (ďalej len „MetaIS“) podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). MetaIS bol nasadený do prevádzky v roku 2011. V roku 2015 sa realizoval národný projekt „Metainformačný systém“, ktorého cieľom bolo rozšírenie pôvodného MetaIS.

MetaIS je dostupný pre verejnosť v produkčnej prevádzke od 14.3.2016 na adrese https://metais.finance.gov.sk. Registrovaní používatelia sa môžu do MetaIS prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla alebo eID.

Pôvodný MetaIS je dostupný (v režime „len na čítanie“) na adrese https://metais-old.finance.gov.sk len pre používateľov, ktorí v ňom mali zriadený účet.

Ďalšie informácie o MetaIS sa dozviete na nasledujúcich podstránkach.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim