Informatizácia

Štatút Rady a zápisnice

Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh

Rada je zriadená podľa § 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Rada je poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa informatizácie, jednotného digitálneho trhu a digitalizácie verejnej správy orientovanej na poskytovanie elektronických služieb verejnej správy pre právnické osoby a fyzické osoby a elektronických systémov eGovernmentu, ako aj rozvoja ekonomického prostredia na Slovensku smerom k digitálnej ekonomike.

štatút Rady (PDF)
Rokovací poriadok Rady (PDF)
Zápisnica z I. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy (22.12.2015) (PDF)
Zápisnica z II. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy (4.2.2016) (PDF)
Zápisnica z I. zasadnutia Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (22. 09. 2016) (PDF)
Zápisnica z II. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (30. 12. 2016) (PDF)
Zápisnica z III. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (28. 02. 2017) (PDF)
Zápisnica z IV. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam" (26. 07. 2017) (PDF)
Zápisnica z V. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (08. 08. 2017) (PDF)
Zápisnica zo VI. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (10. 11. 2017) (PDF)
Zápisnica zo VII. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (27. 03. 2018) (PDF)
Zápisnica z VIII. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (27.3.2019) (PDF)
Zápisnica z IX. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (15.4.2019) (PDF)
Zápisnica z X. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (16.5.2019) (DOCX)
Zápisnica z XI. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (1.7.2019) (PDF)

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim