Informatizácia

Referenčné údaje

Referenčné údaje

Referenčným údajom je údaj objektu evidencie, ktorý je uvedený zozname referenčných registrov. Cieľom zaradenia referenčných údajov do zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre je umožniť ich zdieľanie a využívanie medzi informačnými systémami orgánov verejnej moci a ich poskytovanie pre právne účely tak, aby fyzické a právnické osoby nemuseli predkladať pre účely konania tieto údaje opätovne.  Inými slovami referenčné údaje slúžia pre výkon verejnej moci pre všetky orgány verejnej moci, ktoré majú oprávnenie ich používať, a to bez nutnosti ich ďalej overovať alebo požadovať ich predloženie.

Pri evidovaní údajov z iných informačných systémov, ktoré sú referenčnými údajmi, sa tieto údaje už nevytvárajú, ale použijú sa v podobe ako sú uvedené v referenčnom registri. Ide o tzv. referencovanie. Na zabezpečenie synchronizácie údajov pri referencovaní a jednotného spôsobu poskytovania údajov z referenčných registrov a základných číselníkov je určený Modul úradnej komunikácie dátová časť ostatných úsekov (ďalej len „MUK ostatných úsekov“) podľa § 10 ods. 11 písm. d) zákona č. 305/2013. Z. z. o e-Governmente, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR, a ktorý bol spustený do prevádzky dňa 1.11.2015.

Referenčné registre obsahujúce referenčné údaje musia byť evidované v centrálnom metainformačnom systéme (MetaIS), v rámci ktorého Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spravuje nástroj na spracovanie návrhov, pripomienkovanie a publikovanie referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre. Postup spracovania návrhu v MetaIS je dostupný v „Používateľskej príručke MetaIS“ na adrese https://metais.finance.gov.sk/help.
Kontaktné údaje správcu zoznamu referenčných údajov za Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu:
Mgr. Ľubica Kašíková
e-mail: lubica.kasikova@vicepremier.gov.sk
tel. č.: 02/20928191

Kontaktné údaje správcu modulu úradnej komunikácie dátová časť Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu:
Ing. Ivo Kral
e-mail: ivo.kral@vicepremier.gov.sk
tel. č.: 02/20928191

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim