Regionálny rozvoj

Dotácie

Výzva na rok 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Záväzná metodika Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2020

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020

Príloha č. 2 Vzor zmluvy

Príloha č. 3 Dizajn manuál ÚPVII

Prílohy k žiadosti: 

Príloha č. 1 Popis projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Príloha č. 2 Rozpočet

Príloha č. 3 Plán činnosti

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie žiadateľa

Príloha č. 5 Vyhlásenie o partnerstve

Príloha č. 6 Pravidlá určovania výšky vrátenia poskytnutej dotácie v nadväznosti na zistenia porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania

 

Výzva na rok 2019

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Záväzná metodika Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2019

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1_Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2019_doc.

Príloha č.2_Vzor zmluvy

Príloha č.3_Dizajn manuál ÚPVII

Prílohy k žiadosti:

Príloha č.1_Popis projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Príloha č.2_Rozpočet

Príloha č.3_Plán činnosti

Príloha č.4_Čestné vyhlásenie žiadateľa

Príloha č.5_Vyhlásenie o partnerstve

Vyhodnotenie:

Zoznam podpísaných zmlúv o dotáciu (PDF, 447 KB)

Schválené žiadosti o dotáciu

Neschválené žiadosti o dotáciu

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim