Informatizácia

Pracovná skupina pre digitálnu transformáciu SR

Pracovná skupina pre digitálnu transformáciu SR bola zriadená po schválení Akčného plánu digitálnej transformácie na roky 2019 – 2022. Jej hlavnou úlohou je poskytovanie asistencie SDA pri implementácii opatrení Akčného plánu, pričom jej súčasťou sú dotknuté rezorty a hlavní aktéri a gestori jednotlivých opatrení, ale aj odborná verejnosť. Jednou z jej úloh je tiež vyhodnocovanie nových technologických trendov, ako aj iných objektívnych vplyvov, ktoré môžu mať dopad na aktuálnosť Akčného plánu. Pracovná skupina sa podieľa na včasnom vyhodnocovaní príslušných opatrení z pohľadu ich reálneho prínosu. V prípade potreby sa táto pracovná skupina  bude spolupodieľať na tvorbe pozícií Slovenska pre účely rokovaní vo výboroch a pracovných skupinách inštitúcií EÚ, bude odporúčať inovácie v jednotlivých oblastiach a pomáhať s realizáciou zmien.

Pracovná skupina bude pravidelne o svojich aktivitách informovať Radu vlády pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim