CKO

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Členovia doménovej platformy:

Ministerstvo zdravotníctva SR – gestor domény

Univerzity Komenského v Bratislave – Jesseniova lekárska fakulta

Univerzity Komenského v Bratislave – Lekárska fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Slovenská akadémia vied

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Žilinská univerzita v Žiline

Národný ústav reumatických chorôb

Národný onkologický ústav

BioVendor

TNtech

HighChem

Zväz chemického a farmaceutického  priemyslu

Saneca Pharmaceuticals

DB Biotech

Lynx

Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Pre doménu Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie bolo doménovou platformou identifikovaných 5 rozvojových trendov:

I. Inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej/precíznej medicíny

II. Inovatívne liečivá, inovatívne kozmetické produkty a inovatívne výživové doplnky

III. Inovatívne biotechnológie v lekárskych vedách

IV. Inovatívne prostriedky zdravotníckej techniky

V. Inovatívne informačné a komunikačné technológie v zdravotníctve

 

V procese EDP boli k jednotlivým rozvojovým trendom priradené produktové línie, ktoré sú uvedené v dokumente:

Produktové línie pre doménu Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie – súhrnná správa z procesu EDP

Súhrnnú spravu schválila Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 5. apríla 2018.

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim