CKO

Dopravné prostriedky pre 21. storočie

Členovia doménovej platformy:

Ministerstvo hospodárstva SR – gestor domény

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Zväz automobilového priemyslu SR

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Republiková únia zamestnávateľov

Slovenská akadémia vied

Technická univerzita v Košiciach

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Žilinská univerzita v Žiline

Asociácia priemyselných zväzov

Klub 500

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií

 

Pre doménu Dopravné prostriedky pre 21. storočie bolo doménovou platformou identifikovaných 6 rozvojových trendov:

I. Nové konštrukčné materiály, konštrukčné časti a technológie pre potreby automobilového priemyslu, výroby železničných vozidiel a priemyslu výroby ostatných dopravných prostriedkov vrátane ich funkčných služieb

II. Progresívne (nekonštrukčné) materiály, prvky, štruktúry a nanotechnológie pre potreby automobilového priemyslu, výroby železničných vozidiel a priemyslu výroby ostatných dopravných prostriedkov vrátane ich funkčných väzieb

III. Základné organické a polymérne materiály a produkty pre potreby automobilového priemyslu, výroby železničných vozidiel a priemyslu výroby ostatných dopravných prostriedkov vrátane ich funkčných väzieb

IV. Kvalita, testovanie, metrológia a s nimi súvisiace procesy pre potreby automobilového priemyslu, výroby železničných vozidiel a priemyslu výroby ostatných dopravných prostriedkov vrátane ich funkčných väzieb

V. IKT produkty pre potreby automobilového priemyslu a priemyslu výroby železničných vozidiel, výroby ostatných dopravných prostriedkov vrátane ich funkčných väzieb

VI. Alternatívne pohony v dopravných prostriedkoch

 

V procese EDP bol k jednotlivým rozvojovým trendom priradené produktové línie, ktoré sú uvedené v dokumente:

Produktové línie pre doménu Dopravné prostriedky pre 21. storočie – súhrnná správa z procesu EDP

Súhrnnú spravu schválila Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 9. novembra 2017.

 

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim