CKO

Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Členovia doménovej platformy:

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – gestor domény

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo kultúry SR

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Republiková únia zamestnávateľov

Slovenská akadémia vied

Technická univerzita v Košiciach

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Žilinská univerzita v Žiline

IT asociácia Slovenska

Klub 500

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií

Vysoká škola výtvarných umení

Partnerstvá pre prosperitu, o.z.

 

Pre doménu Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel boli doménovou platformou identifikované 3 rozvojové trendy:

I. Priemysel 4.0

II. Digitálne technológie pre spoločnosť

III. Kreatívny priemysel

 

V procese EDP boli k jednotlivým rozvojovým trendom priradené produktové línie, ktoré sú uvedené v dokumente:

Produktové línie pre doménu Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel – súhrnná správa z procesu EDP

Súhrnnú spravu schválila Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 5. apríla 2018.

 

 

 

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim