CKO

Rada vlády SR pre VTI

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len „rada“) je stálym odborným, poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády pre oblasť vedy a techniky a oblasť inovácií vrátane inovácií v oblasti produkcie a spracovania dreva, lesníctva, biotechnológií, potravinárstva, stavebných výrobkov a inovácií v zdravotníctve a pôdohospodárstve. Radu tvoria predseda, piati podpredsedovia a ďalší členovia.

Orgánmi rady sú predseda rady a predsedníctvo rady. Predsedom rady je podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Predsedníctvo rady tvoria predseda rady a podpredsedovia rady. Podpredsedami rady sú ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, minister hospodárstva Slovenskej republiky, minister financií Slovenskej republiky, predseda Slovenskej akadémie vied  a podpredseda určený predsedom  rady.

Novelizáciou štatútu rady schváleného vládou uznesením č. 302 z 21.6.2017 sa posilnila koordinačná zodpovednosť rady v zmysle Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu a bližšie špecifikuje postavenie Stálej komisie Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku  a inovácie pre implementáciu RIS3 (SKS3).

Základné informácie: 

Štatút Rady vlády SR

Štatút Rady vlády SR (konsolidované znenie)

Zoznam členov Rady vlády SR

Rokovací poriadok Rady vlády SR

 

Kontakt:

Adresa:

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Štefánikova 15

811 05 Bratislava

www.vicepremier.gov.sk

eu2020@vicepremier.gov.sk

 

 

 

 

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim