CKO

Základné národné dokumenty

Základné národné dokumenty stratégie

Členské štáty v apríli predkladajú Komisii dva kľúčové národné dokumenty: plány pre zdravé verejné financie v rámci programov stability (u členov eurozóny) alebo konvergenčných programov (u ostatných členských štátov EÚ) a reformné a iné opatrenia na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v rámci národných programov reforiem (NPR).

 

Prípravu NPR SR koordinuje Ministerstvo financií SR, pričom úzko spolupracuje najmä s rezortmi, ktoré sú kľúčové pre navrhované opatrenia. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, odbor prierezových priorít sekcie CKO na národnej úrovni dohliada na priemet stratégie do fondov politiky súdržnosti EÚ. Plnenie programu MF SR a zodpovedné rezorty  vyhodnocujú k 31. októbru a k aprílu nasledujúceho roka, kedy sa súčasne pripravujú opatrenia pre program ďalšieho obdobia. Každý NPR teda obsahuje vyhodnotenie predchádzajúceho obdobia a zameranie pre ďalšie obdobie, pričom sa veľká pozornosť venuje vyhodnoteniu odporúčania Rady (EÚ) k príslušnému NPR a programu stability.

 

Od roku 2014 sa na členské štáty eurozóny vzťahuje aj povinnosť pripravovať tzv. rozpočtové plány. Ich účelom je zlepšiť koordináciu rozpočtovej politiky a štrukturálnych politík. Rozpočtový plán prezentuje vývoj fiškálnej pozície, predpokladaný vývoj ekonomiky a popis opatrení rozpočtovej politiky na dosiahnutie stanovených strednodobých cieľov.

 

Príprava Programu stability a rozpočtového plánu je v kompetencii MF SR.

 

NPR SR 2011 až 2014

NPR SR 2012

NPR SR 2013

NPR SR 2014

NPR SR 2015

NPR SR 2016

NPR SR 2017

NPR SR 2018

 

Program stability 2011 na roky 2011 – 2014

Program stability 2012 na roky 2012 – 2015

Program stability 2013 na roky 2013 – 2016

Program stability 2014 na roky 2014  – 2017

Program stability 2015 na roky 2015 – 2018

Program stability 2016 na roky 2016 – 2019

Program stability 2017 na roky 2017 – 2020

Program stability 2018 na roky 2018 – 2021

 

Návrh rozpočtového plánu

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim