CKO

Ročný prieskum rastu

Ročný prieskum rastu

Každý rok predseda Európskej komisie vystupuje v Európskom parlamente s prejavom o stave Únie, v ktorom naznačí politické, ekonomické a sociálne priority EÚ pre ďalšie obdobie.

Diskusie o obsahu prejavu sú dôležitým vstupom pre Ročný prieskum rastu (Annual Growth Survey – AGS), v ktorom Komisia definuje priority EÚ v oblasti posilnenia rastu a zamestnanosti pre ďalšie obdobie.

Komisia zverejňuje prieskum rastu a sprievodné dokumenty (Alert Mechanism Report – správu mechanizmu varovania, správu o zamestnanosti, odporúčania pre eurozónu) koncom roka pre rok nasledujúci.

Ročný prieskum rastu 2011 a súvisiace dokumenty  (10 opatrení)

Ročný prieskum rastu 2012 a súvisiace dokumenty  (5 opatrení:

1) presadzovanie diferencovanej fiškálnej konsolidácie, ktorá bude podporovať rast,

2) obnovenie normálneho poskytovania úverov,

3) podpora rastu a konkurencieschopnosti v súčasnosti a v budúcnosti,

4) riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy,

5) modernizácia verejnej správy).

Ročný prieskum rastu 2013 a súvisiace dokumenty

5 opatrení rovnakých ako v roku 2012

Ročný prieskum rastu na rok 2014 a súvisiace dokumenty

5 opatrení rovnakých ako v rokoch 2012 a 2013

Ročný prieskum rastu 2015 a súvisiace dokumenty

Dokument načrtáva úlohy v rámci piatich okruhov:

  • integrovaný prístup,
  • podpora investícií,
  • štrukturálne reformy,
  • fiškálna zodpovednosť,
  • zjednodušenie európskeho semestra.

Tiež aktualizuje štruktúru európskeho semestra: od novembra Ročný prieskum rastu, potom bilaterálne rokovania EK s členskými štátmi, technické misie EK v členských štátoch, február – marec analytický dokument (pracovníkov) EK o stave v jednotlivých členských štátoch, marec samit EÚ, apríl  členské štáty predkladajú EK národné programy reforiem a programy stability  (konvergenčné programy), máj EK navrhuje špecifické odporúčania pre jednotlivé členské štáty, jún – júl Rada EÚ po rokovaniach vydáva špecifické odporúčania.

 

Ročný prieskum rastu 2016 a súvisiace dokumenty

 

Ročný prieskum rastu 2017 a súvisiace dokumenty

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim