CKO

Dokumenty

Dokumenty na úrovni EÚ

Závery zasadnutí Európskej rady

samity EÚ od roku 1993

samity EÚ k Lisabonskej stratégii 2000 – 2009
Stratégia Európa 2020

Stratégia Európa 2020

Web sídlo EK k stratégii Európa 2020

2010 Integrované usmernenia stratégie Európa 2020 – časť I.  hlavné smery hospodárskych politík

2010 Integrované usmernenia stratégie Európa 2020 – časť II. usmernenia pre oblasť zamestnanosti

2015 Hlavné smery hospodárskych politík  členských štátov a Európskej únie – časť I integrovaných hlavných smerov stratégie Európa 2020

 

2015 Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov – časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020

Európska stratégia zamestnanosti

Trvalo udržateľný rozvoj v EÚ

Výbor regiónov EÚ – Monitorovacia platforma Európa 2020

Lisabonská stratégia

Európska komisia   – archív EK k Lisabonskej stratégii

Dokumenty na úrovni SR

EN  verzie – anglický jazyk (väčšina dokumentov je na webovom sídle EK):

National Reform Programme of the Slovak Republic 2010

Modernization Program Slovensko 21    
SJ verzie – slovenský jazyk (dokumenty sú na webovom sídle Rokovania vlády SR)

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim