CKO

Aktuality

 

Júl 2018 Odporúčanie Rady (EÚ) pre Slovensko

V máji 2018 EK navrhla a v júli 2018 Rada (EÚ) schválila Odporúčanie Rady z 13. júla 2018, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2018 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2018 (2018/C 320/24).

Apríl 2018 Národný program reforiem

  1. apríla 2018 vláda SR svojím uznesením č. 201/2018 schválila základné národné dokumenty stratégie Európa 2020 – Národný program reforiem SR 2018 a Program stability SR na roky 2018 – 2021.

Marec 2018 Samit EÚ

  1. marca 2018 Európska rada o. i. schválila prioritné oblasti politík špecifikované v Ročnom prieskume rastu a prerokovala témy týkajúce sa stratégie (zamestnanosť, rast, konkurencieschopnosť).

Marec 2018 Správa o krajine – Slovensko 2018

  1. marca 2018 bol zverejnený pracovný dokument útvarov Komisie SWD (2018) 223 final, ktorý posúdil pokrok v oblasti štrukturálnych reforiem, prevencie a nápravy makroekonomických nerovnováh a výsledkov hĺbkových preskúmaní v jednotlivých členských štátoch EÚ.

 

November 2017 Ročný prieskum rastu na rok 2018

 

  1. novembra 2017 EK zverejnila oznámenie COM(2017) 690 final Ročný prieskum rastu na rok 2018, v ktorom komisia vytýčila priority EÚ na rok 2018 (investície, štrukturálne reformy, zodpovedné fiškálne politiky).

 

 

posledná aktualizácia: september 2018

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim