CKO

Rezortná koordinačná skupina

Rezortná koordinačná skupina pre politiku súdržnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu je expertným konzultačným a koordinačným orgánom rozhodovacieho procesu v záležitostiach Európskej únie, ktorý vplýva na prípravu najmä pozičných dokumentov Slovenskej republiky v ďalších etapách rozhodovacieho procesu. Jej hlavnou úlohou je odborná príprava pozičných dokumentov a posudzovanie návrhov hlavných legislatívnych, koncepčných a programových dokumentov EÚ pre oblasť politiky súdržnosti v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

Zoznam členov (PDF)
Štatút (PDF)

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim