CKO

Súhrnné správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP/HP

Konferencia „Hodnotenie fondov EÚ – sme schopní poučenia? V rámci predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci so Slovenskou evaluačnou spoločnosťou organizuje medzinárodnú konferenciu pod názvom „Hodnotenie fondov EÚ – sme schopní poučenia?“, ktorá sa bude konať v Bratislave dňa 13.9.2018 za účasti zástupcov krajín V4 + 4. O svoje skúsenosti s implementáciou výsledkov z hodnotení sa podelia okrem domácich expertov aj zástupcovia z Európskej komisie, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Rumunska. Záštitu nad konferenciou prevezme pán Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. Program konferencie http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/2320_program-konferencie-2018.pdf Dopady aktívnych opatrení trhu práce na zvyšovanie zamestnanosti (Z. Poláčková)
Evaluačná_kultúra (D.Gombitová)
Poučenia v procese hodnotenia a z nadväzujúcich aktivít hodnotenia verejnej správy (Z. Sotét)
Prístup k ex post hodnoteniu programového obdobia 2007 – 2013 (T.Novotný)
Strategická VaV infraštruktúra (M. Balog)
Využitie a prospešnosť hodnotení v Rumunsku (M.Magdalina)
Účiinky dopravných infraštruktúrnych projektov – diaľnice (V.Baláž)
Účinky dopravných investícií podporených v rámci NSRR 2007 – 2013 (M. Wolanski)
Životné prostredie, infraštruktúrne projekty a dopady na regionálnu kohéziu (R. Filčák)
Pohľad späť pre budúcnosť- dôkazy pre efektívnu a flexibilnú politiku súdržnosti – M.Hristcheva
Predstavenie zámeru ex post hodnotenia NSRR (A.Chudý)
Budovanie AK pre hodnotenie ESIF (M. Veselková)
Hodnota za eurofondy (Š. Kišš)
Learning agenda samotné prezentácie sa nachádzajú na stránke Partnerskej dohody http://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim