CKO

MEAT konferencia

Iné kritériá ako najnižšia cena vo verejnom obstarávaní v oblasti stavebníctva

Konferencia: „Iné kritériá ako najnižšia cena vo verejnom obstarávaní v oblasti stavebníctva“

Dňa 07.11.2017 sa v priestoroch hotela Tatra v Bratislave uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou na tému „Iné kritéria ako najnižšia cena vo verejnom obstarávaní v oblasti stavebníctva“ zameraná na najlepšiu prax a novo navrhovaný prístup.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry (ARI), za podpory  Úradu pre verejné obstarávanie SR (UVO) zorganizovali odbornú diskusiu o spôsobe viackriteriálneho hodnotenia ekonomickej výhodnosti ponúk prostredníctvom metódy BEST VALUE a jej možného prínosu k realizácií modernej a efektívnej infraštruktúry na Slovensku. Bol predstavený a prediskutovaný návrh metodiky nového spôsobu hodnotenia ekonomickej výhodnosti pri verejných zákazkách na intelektuálne služby v oblasti stavebníctva, ako sú napríklad projekčné a inžinierske činnosti. Návrh metodiky bol inšpirovaný metódou BEST VALUE úspešne využívanou v Holandsku a bola pripravená v spolupráci s holandskými expertmi spoločnosti Best Value Group, ktorí aktívne vystúpili na konferencii.

Program konferencie:

  • Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu: Denisa Žiláková – generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán „Podpora používania MEAT kritérií aj pri zákazkách financovaných z fondov EÚ“
  • Úrad pre verejné obstarávanie: Miroslav Hlivák – predseda ÚVO „Vízia použitia viackriteriálneho hodnotenia ekonomickej výhodnosti na Slovensku“
  • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska: Pavol Kováčik – prezident ZSPS „Význam viackriteriálneho verejného obstarávania pre rozvoj ekonomiky na Slovensku“
  • Asociace pro rozvoj infrastruktury: Tomáš Janeba – prezident ARI „Viackriteriálne verejné obstarávanie metóda BEST VALUE“ – prezentácia dostupná TU 
  • Európska komisia (DG GROW): Jaroslav Kračún – DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs „Hodnotenie  ekonomickej výhodnosti – dobrá prax z pohľadu Európskej komisie“ – prezentácia dostupná TU 
  • Best Value Group (Holandsko): Wiebe Witteveen – člen „Metoda BEST VALUE a Európska legislatíva“ – prezentácia dostupná TU 
  • AK Havel Holásek & Partners: Josef Hlavička, partner „Návrh novej metodiky hodnotenia ponúk pri zákazkách na intelektuálne služby“ – prezentácia dostupná TU 
  • Úrad pre verejné obstarávanie: Danka Bekeová – Podpredsedníčka „Pohľad Úradu pre verejné obstarávanie SR – kvalitatívne hodnotenie ponúk“ – prezentácia dostupná TU 
  • Masarykova Univerzita v Brne: Martin Hadaš – Vedúci  odboru verejných zákaziek „Skúsenosti s pilotným zadaním verejnej zákazky a vyhodnotením ponúk podľa inšpirovanej metódy BEST VALUE“ – prezentácia dostupná TU 
  • Wiebe Witteveen, Best Value Group (Holandsko) a Jaap De Koning, Witteveen+Bos (Holandsko) „PRAKTICKÝ WORKSHOP: Stanovenie kritérií a techniky vyhodnotenia ponúk demonštrovaných na prípadovej štúdii projektu dopravná infraštruktúra“ – prezentácia dostupná TU 

Medzinárodná konferencia MEAT KRITÉRIÁ VS. NAJNIŽŠIA CENA

Informácie o podujatí, vrátane možnosti registrácie, získate na webovej stránke: http://vicepremier.gov.sk/konferenciecko

pozvanka

Program konferencie SK

Agenda EN

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim