CKO

Systém riadenia

Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Účelom Systému riadenia EŠIF je definovať štandardné základné procesy a postupy, ktoré zabezpečia harmonizované uplatňovanie pravidiel pri poskytovaní príspevkov v programovom období 2014 – 2020 na úrovni všetkých subjektov zapojených do poskytovania príspevkov v podmienkach SR. Systém riadenia EŠIF rovnako vymedzuje subjekty zapojené do implementácie v programovom období 2014 – 2020 a stanovuje základný rámec ich povinností. Štandardné základné procesy, postupy a povinnosti pre jednotlivé subjekty upravené v Systéme riadenia EŠIF majú zároveň zabezpečiť úplné a správne uplatňovanie pravidiel stanovených v legislatíve EÚ a SR.

Systém riadenia EŠIF, verzia 1
Systém riadenia EŠIF, verzia 2
Systém riadenia EŠIF, verzia 3
Systém riadenia EŠIF, verzia 4
Systém riadenia EŠIF, verzia 5
Systém riadenia EŠIF, verzia 6
Komentáre k Systému riadenia EŠIF, aktualizované k 2.10.2018

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim