CKO

Zoznam členov pracovnej skupiny pre prípravu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra

Zoznam členov Pracovnej skupiny pre prípravu Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra

Por. číslo Meno Inštitúcia
1. Denisa Žiláková

generálna riaditeľka

Sekcia Centrálny koordinačný orgán

 

Predsedníčka pracovnej skupiny

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

 

denisa.zilakova@vicepremier.gov.sk

 

2. Jaroslav Baška

Predseda TSK

 

Podpredseda pracovnej skupiny

 

Trenčiansky samosprávny kraj

 

predseda@tsk.sk

4. Juraj Méry

generálny riaditeľ

Sekcia riadenia projektov

 

V zastúpení

PhDr. Pavol Bžán

Riaditeľ odboru programovania a monitorovania

Ministerstvo dopravy a výstavby

Slovenskej republiky

 

juraj.mery@mindop.sk

 

pavol.bzan@mindop.sk

 

5. Marek Mitošinka

generálny riaditeľ

Sekcia programov regionálneho rozvoja

 

V zastúpení

Ing. Renáta Pečová

Riaditeľka odboru riadenia programov regionálneho rozvoja

Ministerstvo pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

marek.mitosinka@land.gov.sk

zdenka.halasova@land.gov.sk

 

renata.pecova@land.gov.sk

 

6. Miroslav Jarábek

riaditeľ

Odbor energetickej a surovinovej politiky

Sekcia energetiky

Ministerstvo hospodárstva

Slovenskej republiky

 

miroslav.jarabek@mhsr.sk

 

7. Edmund Škorvaga

riaditeľ

Odbor riadenia operačných programov a metodiky

Ministerstvo hospodárstva

Slovenskej republiky

 

edmund.skorvaga@mhsr.sk

8. Rastislav Igliar

generálny riaditeľ

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ

 

V zastúpení

Ing. Mária Marčeková

Sekcia štrukturálnych fondov

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

rastislav.igliar@minedu.sk

 

maria.marcekova@minedu.sk

 

sekretariat.ssfeu@minedu.sk

9. Boris Sloboda

generálny riaditeľ

Sekcia fondov EÚ

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

boris.sloboda@employment.gov.sk

andrea.martanovicova@employment.gov.sk

10. Danica Lehocká

generálna riaditeľka

Sekcia práce

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

danica.lehocka@employment.gov.sk

11. Matej Ovčiarka

generálny riaditeľ

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

matej.ovciarka@enviro.gov.sk

 

12.

 

 

Gabriela Fischerová

generálna riaditeľka

Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

gabriela.fischerova@enviro.gov.sk

13. Katarína Macháčková

primátorka

Prievidza

Zástupca ZMOS

 

primator@prievidza.sk

14. Rudolf Podoba

primátor

Handlová

Zástupca ZMOS

 

sekretariat@handlova.sk

primator@handlova.sk

15. Vojtech Čičmanec

starosta

obec Kocurany

Zástupca ZMOS

predseda ZMO Hornej Nitry

 

obec@kocurany.sk

16. Ján Ilavský

poradca predsedu vlády SR pre životné prostredie

Kancelária zboru poradcov Úradu vlády SR

Jozef Červenka

Podpredseda pracovnej skupiny

Úrad vlády SR

 

jilavsky@pobox.sk

jozef.cerevnka@vlada.gov.sk

 

17. Iveta Randziaková

starostka obce Klátova Nová Ves

Zástupca ZMOS

predsedníčka RMZO stredného Ponitria

starostka@klatovanovaves.sk

 

 

 

 

 

 

 

Prizývaní

Por. číslo Meno Inštitúcia
1. Martina Lamačková martina.lamackova@tsk.sk
2. Peter Biel peter.biel@tsk.sk
4. Juraj Melichár CEE Bankwatch Network

juraj,melichar@bankwatch.org

5. Roman Kuchár

Júlia Štepánková

Miroslav Novotný

Stengl Consulting, s.r.o.

roman.kuchar@stengl.sk

6. Branislav Strýček Slov.elektr.

branislav.strycek@seas.sk

7. Januščák januscak@hbp.sk
8. Jaroslav Gudaba

generálny riaditeľ OP RH, OPRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR

jaroslav.gudaba@land.gov.sk

9. Igor Kočiš igor.kocis@gadrilling.com
10. Stanislav Voskár svoskar@gmail.com
11. Lenka Ilčíková lilcikova@priateliazeme.sk
12. Ivana Kohutkova ivana.kohutkova@greenpeace.org
13. Viera Mrázová jazmin.mrazova@stonline.sk

 

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim