CKO

Posilnenie synergií a komplementarít medzi Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a Priamo riadenými fondmi

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zorganizoval dňa 8. novembra 2018 medzinárodnú konferenciu o efektívnejšom využívaní priamo riadených programov a ich synergiách s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi. Účastníci Európskej komisie, krajín V4+4 a zástupcov priamo riadených programov na Slovensku sa zhodli na potrebe efektívnejšieho využívania priamo riadených programov a užšej koordinácie priamo riadených programov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

The conference “Strengthening synergies and complementarities between ESI Funds and directly managed funds” organised by Deputy Prime Minister’s Office for Investments and Informatization was held in Bratislava on 8 November 2018 . Participants of the conference, including the representatives of the EC, V4 + 4 countries and representatives of directly managed programs in Slovakia, agreed on the need for more efficient use of directly managed programs and closer coordination of directly managed programs and ESI Funds.

Prezentácie / Presentations:

1___GR CKO Denisa Žiláková
1_1_European Commission Telemachos Telemachou
1_2_European Commission German Bernal Rios
1_3_ Euroepan Commission Alain Baron
1_4_Euroepan Commission Annalisa Bogliolo
1_5_European Commission Janos Schmied
1_7_European Commission Andriana Sukova
1_8_ European Commission Erich Unterwurzacher
1_1 V4+4 Ana Odak
1_2 V4+4 Maciej Grodzki
1_3 V4+4 Ivona Batali
1_4 V4+4 Vera-Karin Brazova, Dagmar Vranova
1_5 V4+4 Ivan Popov
1_6 V4+4 Pawel Poszytek
1_1 CP Anna Krivjanska
1_2 CP Irena Fonodova
1_3 CP Radoslav Repa
1_4 CP Vladimi Stric
1_5 CP Pavol Bzan
1_6 CP Radovan Macuga
1_7 CP Denis Knotka

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim