Programy EŠIF

Priestorové zabezpečenie ÚPPVII pre zamestnancov SO OPII

Cieľom projektu: Zabezpečenie adekvátnych pracovných priestorov pre sekciu riadenia informatizácie, aby sekcia mohla hospodárne a efektívne spĺňať svoju agendu. Výstupy projektu budú využívané na efektívnejšiu implementáciu procesov súvisiacich s úlohami SO OPII v rámci nastavenia a riadenia programov a projektov Partnerskej dohody v programovom období 2014 – 2020. Pokrytie požiadaviek oprávnených zamestnancov a zabezpečenie adekvátnych priestorov pre vykonávanie koordinačnej činnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prispeje k zabezpečeniu komplexného fungovania SO OPII. Realizácia projektu zabezpečuje zvýšenie efektivity činnosti SO OPII.

Popis projektu dostupný TU

Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: https://www.opii.gov.sk/

Webové sídlo riadiaceho orgánu: http://www.mindop.sk/index/index.php  

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

Programy EŠIF

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim