Programy EŠIF

Vyzvania a výzvy

Vyzvania

Aktuálne vyzvania

Vyzvanie č. OPII-2019/7/54-NP na predloženie národného projektu: Národný systém testovania a certifikácie digitálnych kompetencií – eSMART
Vyzvanie č. OPII-2019/7/53-NP na predloženie národného projektu: Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR
Vyzvanie č. OPII-2019/7/44-NP na predloženie národného projektu: Konsolidovaná analytická vrstva – využitie dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy
Vyzvanie č. OPII-2019/7/50-NP na predloženie národného projektu: Projekt Atlasu pasívnej infraštruktúry
Vyzvanie č. OPII-2019/7/48-NP na predloženie národného projektu: Implementácia a integrácia podporného informačného systému (IS ÚRPO)
Vyzvanie č. OPII-2019/7/51-NP na predloženie národného projektu: Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti - Fáza 1
Vyzvanie č. OPII-2019/7/47-NP na predloženie národného projektu: Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva
Vyzvanie č. OPII-2019/7/46-NP na predloženie národného projektu: Jednotný informačný systém štatistických údajov (JISSU)
Vyzvanie č. OPII-2019/7/45-NP na predloženie národného projektu: Centralizovaný systém súdneho riadenia – CSSR
Vyzvanie č. OPII-2019/7/49-NP na predloženie národného projektu: Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR
Vyzvanie č. OPII-2019/7/42-NP na predloženie národného projektu: Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov
Vyzvanie č. OPII-2019/7/43-NP na predloženie národného projektu: Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA)
Vyzvanie č. OPII-2019/7/20-NP na predloženie národného projektu: Redizajn siete GOVNET
Vyzvanie č. OPII-2019/7/40-NP na predloženie národného projektu: Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR
Vyzvanie č. OPII-2019/7/39-NP na predloženie národného projektu: Inteligentné regulácie: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 – 2020 – Fáza 2: Dátový projekt
Vyzvanie č. OPII-2019/7/41-NP na predloženie národného projektu: Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory
Vyzvanie č. OPII-2019/7/33-NP Národný systém testovania a certifikácie digitálnych kompetencií – eSMART
Vyzvanie č. OPII-2019/7/38-NP: Informačný systém – Živnostenský register (PDF)
Archív vyzvaní

Aktuálne výzvy

Výzva č. OPII-2019/7/8-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS"
Výzva č. OPII-2019/7/10-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy“
Výzva č. OPII-2019/7/9-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Digitálnu inklúziu“
Výzva č. OPII-2019/7/7-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „Migrácia ISVS do IaaS“
Výzva č. OPII-2019/7/6-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“
Výzva č. OPII-2019/7/5-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“
Výzva č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „WIFI pre Teba“
Archív výziev

Harmonogram výziev

Harmonogram výziev PO7 OPII na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019, verzia 5, platný od 25.06.2019 (PDF)
Harmonogram výziev PO7 OPII na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019, verzia 4, platný od 08.04.2019 (PDF)
Harmonogram výziev PO7 OPII na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019, verzia 3 (PDF)
Harmonogram výziev PO7 OPII na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019, verzia 2 (PDF)
Harmonogram výziev PO7 OPII na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019, verzia 1

Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní

Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Výzva č. 7/2019 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, Národné a dopytovo-orientované projekty v rámci špecifických cieľov 7.1 až 7.9
Archív výziev

Programy EŠIF

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim