Programy EŠIF

Vyzvania a výzvy

Vyzvania

Aktuálne vyzvania

Vyzvanie č. OPII-2019/7/52-NP na predloženie národného projektu: Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska – fáza 1
Vyzvanie č. OPII-2019/7/54-NP na predloženie národného projektu: Národný systém testovania a certifikácie digitálnych kompetencií – eSMART
Vyzvanie č. OPII-2019/7/53-NP na predloženie národného projektu: Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR
Archív vyzvaní

Aktuálne výzvy

OZNAM:

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že dňa 21.01.2020 uzatvára nasledujúce výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

  • Malé zlepšenia eGov služieb, kód výzvy: OPII-2019/7/5-DOP,
  • Manažment údajov inštitúcie verejnej správy, kód výzvy: OPII-2019/7/6-DOP,
  • Migrácia ISVS do IaaS, kód výzvy: OPII-2019/7/7-DOP.

Viac informácií sa dočítate: www.vicepremier.gov.sk.


 

Výzva č. OPII-2019/7/8-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS"
Výzva č. OPII-2019/7/10-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy“
Výzva č. OPII-2019/7/9-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Digitálnu inklúziu“
Výzva č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „WIFI pre Teba“
Archív výziev

Harmonogram výziev

Harmonogram výziev PO7 OPII na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 3, platný od 09.01.2020 (PDF)
Archív - Harmonogram výziev

Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní

Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Výzva č. 7/2019 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, Národné a dopytovo-orientované projekty v rámci špecifických cieľov 7.1 až 7.9
Archív výziev

Programy EŠIF

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim