Programy EŠIF

Monitorovanie a hodnotenie

Monitorovací výbor OPII

Monitorovací výbor je orgán, ktorý zabezpečuje dohľad nad efektívnosťou a kvalitou implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra    2014 – 2020. V pôsobnosti výboru je monitorovanie finančného a vecného postupu implementácie projektov a dosahovania cieľov, ako aj celkovej účinnosti a kvality implementácie operačného programu. Predsedom monitorovacieho výboru je minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Členmi monitorovacieho výboru sú tiež zástupcovia z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Informácie o MV OPII

 

Riadiaci výbor prioritnej osi 7

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru PO7 OPII konsolidované znenie v znení dodatkov č. 1-6 , účinný od 01.10.2018
Dodatok č. 6 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra , účinný od 01.10.2018
Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII konsolidované znenie v znení dodatkov č. 1-5
Dodatok č. 5 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII
Dodatok č. 4 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII
Dodatok č. 3 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII
Dodatok č. 2 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII
Dodatok č. 1 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII

 

Zoznam členov Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII

Zoznam členov Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

 

Písomné záznamy z Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII

Písomný záznam z 11. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (25.04.2019)
Písomný záznam z 10. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (21.02.2019)
Písomný záznam z 9. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (17.12.2018)
Písomný záznam z 8. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (11.10.2018)
Písomný záznam zo 7. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (26.07.2018)
Písomný záznam zo 6. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (19.04.2018)
Písomný záznam zo zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra procedúrou per rollam (26.02.2018 - 05.03.2018)
Písomný záznam z 5. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (12.12.2017)
Písomný záznam zo 4. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (25.05.2017)
Písomný záznam z 3. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (04.05.2017)
Písomný záznam zo zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra procedúrou Per Rollam (21.12.2015 - 11.01.2016)
Písomný záznam zo zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra procedúrou Per Rollam (27.11.2015 - 11.12.2015)
Písomný záznam z 2. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (20.11.2015)
Písomný záznam z 1. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (23.10.2015)

Programy EŠIF

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim