Programy EŠIF

Usmernenia

Usmernenia RO OPII

Usmernenie RO OPII k ex-ante posúdeniu procesu VO z 19.2.2015 určené budúcim prijímateľom pomoci z OPII-PO7

 

Usmernenia SO OPII

USMERNENIE Č. 1/2015

Usmernenie č. 1/2015 SO OPII k ustanoveniam o autorskom práve k dielu – počítačový program

 

USMERNENIE Č. 2/2017 (fázované projekty)

Usmernenie č. 2/2017 SO OPII k ukončovaniu fázovaných projektov PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020
Prílohy k usmerneniu č. 2/2017 SO OPII k ukončovaniu fázovaných projektov PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020

 

USMERNENIE Č. 3/2017 (fázované projekty)

Usmernenie č. 3/2017 SO OPII k správe údajov v Aplikačnom systéme programového riadenia pre fázované projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020

 

USMERNENIE Č. 4/2017 (fázované projekty)

Usmernenie SO OPII č. 4/2017 k integrácii informačných systémov verejnej správy pre fázované projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020
Prílohy k usmerneniu SO OPII č. 4/2017 k integrácii informačných systémov verejnej správy pre fázované projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020

 

USMERNENIE Č. 5/2017

Usmernenie SO OPII č. 5/2017 k ukončovaniu národných projektov prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci programového obdobia 2014 – 2020
Prílohy k usmerneniu SO OPII č. 5/2017 k ukončovaniu národných projektov prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci programového obdobia 2014 – 2020

 

USMERNENIE Č. 6/2017

Usmernenie SO OPII č. 6/2017 k integrácii informačných systémov verejnej správy pre národné projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020
Príloha k usmerneniu SO OPII č. 6/2017 k integrácii informačných systémov verejnej správy pre národné projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020

 

USMERNENIE Č. 7/2017

Usmernenie SO OPII č. 7/2017 k správe údajov v Aplikačnom systéme programového riadenia pre národné projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020

Programy EŠIF

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim