Programy EŠIF

Usmernenia

Usmernenia RO OPII

Usmernenie RO OPII k ex-ante posúdeniu procesu VO z 19.2.2015 určené budúcim prijímateľom pomoci z OPII-PO7 (PDF)

 

Usmernenia SO OPII

USMERNENIE Č. 1/2015

Usmernenie č. 1/2015 SO OPII k ustanoveniam o autorskom práve k dielu – počítačový program (PDF)

 

USMERNENIE Č. 2/2017 (fázované projekty)

Usmernenie č. 2/2017 SO OPII k ukončovaniu fázovaných projektov PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (PDF)
Prílohy k usmerneniu č. 2/2017 SO OPII k ukončovaniu fázovaných projektov PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (7Z)

 

USMERNENIE Č. 3/2017 (fázované projekty)

Usmernenie č. 3/2017 SO OPII k správe údajov v Aplikačnom systéme programového riadenia pre fázované projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (PDF)

 

USMERNENIE Č. 4/2017 (fázované projekty)

Usmernenie SO OPII č. 4/2017 k integrácii informačných systémov verejnej správy pre fázované projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (PDF)
Prílohy k usmerneniu SO OPII č. 4/2017 k integrácii informačných systémov verejnej správy pre fázované projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (DOCX)

 

USMERNENIE Č. 5/2017

Usmernenie SO OPII č. 5/2017 k ukončovaniu národných projektov prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci programového obdobia 2014 – 2020 (PDF)
Prílohy k usmerneniu SO OPII č. 5/2017 k ukončovaniu národných projektov prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci programového obdobia 2014 – 2020 (ZIP)

 

USMERNENIE Č. 6/2017

Usmernenie SO OPII č. 6/2017 k integrácii informačných systémov verejnej správy pre národné projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (PDF)
Príloha k usmerneniu SO OPII č. 6/2017 k integrácii informačných systémov verejnej správy pre národné projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (DOCX)

 

USMERNENIE Č. 7/2017

Usmernenie SO OPII č. 7/2017 k správe údajov v Aplikačnom systéme programového riadenia pre národné projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (PDF)

 

USMERNENIE Č. 8/2019

Usmernenie č. 8/2019 SO OPII k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti výdavkov personálneho a nepersonálneho charakteru v žiadosti o platbu (účinnosť dňa: 24.06.2019) (ZIP)

Programy EŠIF

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim