Programy EŠIF

Príručky

Príručka pre realizáciu verejného obstarávania OPII:

Príručka pre realizáciu verejného obstarávania OPII

Príručka pre žiadateľa – fázované projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre žiadateľa - fázované projekty, verzia 6.0, platná od 15.11.2016
Prílohy k príručke FP v6.0
Príručka pre žiadateľa - fázované projekty, verzia 6.0 - so sledovaním zmien
Prílohy k príručke FP v6.0 - so sledovaním zmien
Archív

Príručka pre žiadateľa – národné projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre žiadateľa – národné projekty, verzia 16, účinná od 23.05.2019
Príručka pre žiadateľa – národné projekty, verzia 15, účinná od 07.02.2019
Príručka pre žiadateľa – národné projekty, verzia 14, účinná od 11.01.2019
Príručka pre žiadateľa - národné projekty, verzia 13.0, účinná od 21.09.2018
Prílohy k príručke NP v13.0
Príručka pre žiadateľa - národné projekty, verzia 13.0, účinná od 21.09.2018 - so sledovaním zmien
Prílohy k príručke NP v13.0 - so sledovaním zmien
Príručka pre žiadateľa - národné projekty, verzia 12.0, platná od 26.04.2018
Prílohy k príručke NP v12.0
Príručka pre žiadateľa - národné projekty, verzia 12.0, platná od 26.04.2018 - so sledovaním zmien
Prílohy k príručke NP v12.0 - so sledovaním zmien
Príručka pre žiadateľa - národné projekty, verzia 11.0, platná od 01.02.2018
Prílohy k príručke NP v11.0
Príručka pre žiadateľa - národné projekty, verzia 11.0, platná od 01.02.2018 - so sledovaním zmien
Prílohy k príručke NP v11.0 - so sledovaním zmien
Archív - Príručka pre žiadateľa - národné projekty

Príručka pre prijímateľa – národné projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre prijímateľa, verzia 7.0 bez TC Final, platná od 01.08.2018
Príručka pre prijímateľa, verzia 7.0 TC Final, platná od 01.08.2018

V predmetnom dokumente bola vykonaná formálna úprava, konkrétne v tabuľke č. 3 na str. 19.

Príručka pre prijímateľa, verzia 6.0 bez TC Final, platná od 09.05.2017 úprava
Príručka pre prijímateľa, verzia 6.0 TC Final, platná od 09.05.2017 úprava
Príručka pre prijímateľa, verzia 6.0 bez TC Final, platná od 09.05.2017
Príručka pre prijímateľa, verzia 6.0 TC Final, platná od 09.05.2017
Archív

Príručka pre žiadateľa – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba

Aktuálna verzia:

Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 2.0, účinná od 15.01.2019

Archív

Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 1.0, účinná od 01.10.2018

 

Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty, verzia 1.0, platná od 27.07.2018

Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII – národné projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII – národné projekty, verzia 10.0
Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII – národné projekty, verzia 10.0 - so sledovaním zmien
Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII – národné projekty, verzia 9.0
Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII – národné projekty, verzia 8.0
Archív

 

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba

Aktuálna verzia:

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo –orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 2.0, platná od 07.01.2019
Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 1.0, platná od 19.07.2018

 

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre odborných hodnotiteľov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť – dopytovo-orientované projekty, verzia 2.0, platná od 31.12.2018
Príručka pre odborných hodnotiteľov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť – dopytovo-orientované projekty, verzia 2.0, platná od 31.12.2018 - so sledovaním zmien
Príručka pre odborných hodnotiteľov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť – dopytovo-orientované projekty, verzia 1.0, platná od 24.07.2018

Programy EŠIF

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim