Programy EŠIF

Hodnotiace kritériá OP II

Hodnotiace kritéria PO7 OPII – národné, fázované projekty

Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť – Národné projekty (PDF)
Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť - Fázované projekty (PDF)

Hodnotiace kritéria PO7 OPII – dopytovo – orientované projekty

Malé zlepšenia eGov služieb

Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť - Malé zlepšenia eGov služieb (verzia 2.0) (PDF)

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť - Manažment údajov inštitúcie verejnej správy (verzia 2.0) (PDF)

Migrácia ISVS do IaaS

Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť - Migrácia ISVS do IaaS (PDF)

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore IS

Hodnotiace kritériá Operačný program Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 informačná spoločnosť pre dopytovo – orientované projekty „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore IS“ (verzia 1.0) (PDF)

Digitálna inklúzia

Hodnotiace kritériá Operačný program Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 Informačná spoločnosť pre dopytovo – orientované projekty „Digitálna inklúzia“ (verzia 1.0) (PDF)

Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy

Hodnotiace kritériá Operačný program Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 informačná spoločnosť pre dopytovo – orientované projekty „Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy“ (verzia 1.0) (PDF)

Moderné technológie

Hodnotiace kritériá Operačný program Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 Informačná spoločnosť pre dopytovo - orientované projekty "Moderné technológie" (Verzia 2.0) (PDF)
Archív - Hodnotiace kritériá OP II

Programy EŠIF

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim