Kontakt

Kontakt

Úrad podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu

Štefánikova 15
811 05 Bratislava

vicepremier@vicepremier.gov.sk 02/2092 8149

Informácie pre média

tlacove@vicepremier.gov.sk 02/2092 8258

Styk s verejnosťou

public@vicepremier.gov.sk

Sekcia informačných technológií verejnej správy

anna.benejova@vicepremier.gov.sk 02/2092 8177, 02/2092 8016

Sekcia kybernetickej bezpečnosti

jan.majtan@vicepremier.gov.sk 02/2092 8018

Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti

erna.dohnalikova@vicepremier.gov.sk 02/2092 8248

Sekcia Centrálny koordinačný orgán

denisa.zilakova@vicepremier.gov.sk 02/2092 8023

Sekcia riadenia investícií a regionálneho rozvoja

alena.sabelova@vicepremier.gov.sk 02/2092 8067

Antikorupčná linka

bpk@vlada.gov.sk. 0800 111 001

Linka neslúži na podávanie sťažností/oznámení/petícií (napr. nahlasovanie nečinnosti úradov a orgánov verejnej správy) podľa osobitných predpisov, ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (polícia a prokuratúra).

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa bude zaoberať len podnetmi, ktoré možno hodnoverne prešetriť - to znamená, že budú obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie z oblastí, ktorými sa úrad zaoberá. Podozrenia možno podať aj anonymne.

Podozrenia na korupčné správanie možno nahlásiť na stránke https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/ak-linka/.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

opii@opii.gov.sk

Adresa slúži na nahlasovanie podnetov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktoré sa týkajú podozrenia zo spáchania podvodu alebo iného trestného činu s dopadom na prostriedky fondov Európskej únie.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim