Zverejnenie informácie o určenom rozsahu hodnotenia strategického dokumentu pre „Národný infraštruktúrny plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030″

Informácia o určenom rozsahu hodnotenia strategického dokumentu “Národný infraštruktúrny plán Slovenskej republiky na roky 218 – 2030”

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oznamuje, že určený rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „ Národný infraštruktúrny plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prístupný na stránkach www.vicepremier.gov.skwww.enviroportal.sk.

Stanoviská k vyššie uvedenému rozsahu hodnotenia môžete zaslať na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

do 10 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

Prílohy dostupné TU 

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality